Welkom als deelnemer van de Buurt-WhatsApp

U heeft zich aangemeld als lid van een van de groepen in de Buurt-Whatsapp van het Buurtpreventieteam Singels. Hartelijk welkom! Deze buurtgroep is een gezamenlijk initiatief van het Buurtpreventieteam, Gemeente Den Haag en de Politie. Via deze Whatsapp groep kunnen bewoners/buren makkelijk informatie uitwisselen over bijvoorbeeld verdachte situaties. Uit diverse proefprojecten elders in het land is gebleken dat het aantal inbraken in de buurt sterk afneemt wanneer er een Buurt-Whatsappgroep actief is.

In de hele wijk De Singels zijn zulke groepen opgezet. Ze zijn steeds voor een klein stukje van de buurt. De Singels is hiervoor opgedeeld in 18 stukken, met elk een eigen WhatsAppgroep. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat een melding echt terecht komt bij je naaste buren.

Alle buurtgroepen in de wijk zijn onderling verbonden. Mocht in een van de groepen een bericht worden geplaatst dat mogelijk ook interessant voor andere groepen, dan zal de groepsbeheerder het bericht doorgeven.

 

Geen buurthuis

Deze groep is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet iedereen zit te wachten op een overvloed aan berichten. Plaats hier dus alleen berichten die belangrijk zijn voor de veiligheid in uw buurt.

Bij urgentie: bel altijd 112, stuur eventueel dan pas een bericht om uw buren te informeren.

Willen uw buren ook in de groep? Even via het formulier op deze pagina hun naam, adres en mobiele nummer aan ons doorgeven en ze zitten erbij. Bij vragen of opmerkingen zijn wij bereikbaar op info@bptsingels.nl.

Succes!