Stadsdeeldirecteur neemt poolshoogte

Stadsdeeldirecteur van Ypenburg en Leidschenveen Petra Sevinga liet zich zondagmiddag persoonlijk informeren over de trieste dood van de zwanenfamilie en andere watervogels en vissen in het water van de Anthony Fokkersingel. Ze sprak met bewoners die op het bruggetje over de singel bij elkaar kwamen. Een van hen hing samen met Sevinga een lantaarntje aan de brug.

Er loopt inmiddels een crowdfundingactie voor een herdenkingsteken voor de zwanenfamilie, die al meer dan 22 jaar in de singel woonde. Sevinga zegde toe dat vanuit het stadsdeelkantoor medewerking wordt verleend aan het plaatsen van dat herdenkingsteken.

Buurt bedroefd over dood van zwanen

Bewoners van De Singels in Ypenburg hebben zaterdagavond 13 juni bedroefd afscheid genomen van de zwanen Anthon en Anthoinette, die al jaren nestelden op de Anthony Fokkersingel en die hun kroost grootbrachten in de singel daar en even verderop in de buurt. Door nog onbekende oorzaak, mogelijk een virusinfectie, zijn de dieren eerder deze week doodgegaan. Ook hun zes jongen zijn overleden.

Een stuk of dertig bewoners uit de wijk, waaronder enkele kinderen, kwamen zaterdagavond samen bij het nest van de zwanen. Daar werd een bloemstuk met witte rozen en veren van de zwanen neergelegd, anderen brachten bloemen, kinderen legden een tekening neer en ook werd een kaars aangestoken.

De bijeenkomst was indrukwekkend. Mogelijk zouden sommigen het wat overdreven kunnen vinden bij de dood van een aantal gewone watervogels, maar zo werd dat door de aanwezigen niet gevoeld. De buurt had in de afgelopen weken intens meegeleefd met de zwanen en hun zes jonkies, omdat het in eerdere jaren nogal eens mis was gegaan met het gezin. Dit jaar hielden veel omwonenden het nest en later ook de jongen goed in de gaten, vanwege de verhalen dat zwanenjongen op sommige plekken nogal eens worden weggehaald.

Vogelopvang

De schrik was dan ook groot toen op 4 juni twee van de zes jonge dieren dood in de singel dreven, en ook een derde jong leek er slecht aan toe. De volwassen zwanen en hun resterende jongen werden daarom opgehaald door vogelopvang De Wulp, waar ’s nachts ook het derde jong dood ging. Met de overige dieren leek het goed te gaan, en dus werden ze op 9 juni teruggeplaatst in de singel.

De opluchting in de buurt duurde niet lang. Vrijdag kwam het bericht dat er opnieuw jonkies waren doodgegaan, en ook manzwaan Anton werd dood gezien in het water van de Singel. Het vrouwtje, dat was ondergebracht bij de wildopvang in Delft, overleefde het ook niet. Tevens kwam het bericht dat alle jonkies van de waterhoentjes ook al dood waren gegaan.

Oorzaak onduidelijk

Tot nu toe is onduidelijk wat de oorzaak is van de slachtpartij onder de watervogels. Na de eerste melding werd gedacht aan botulisme, maar dit is niet met zekerheid vastgesteld. Ook het zuurstofgehalte van het water was in orde, bleek uit metingen door het Hoogheemraadschap. De vogelopvang heeft laten weten dat de dode zwanen worden onderzocht, om te proberen alsnog achter de oorzaak te komen.